Kreditkontroller.se - Hur kreditvärdig är du? - Kontrollera enkelt själv i 3 steg!

Hur kreditvärdig är du?
- Kontrollera enkelt själv i 3 steg! -

Ja tack, Jag vill ha kontroll över mitt liv.


Inkomstuppgifter


Inkomstuppgift ska lämnas innan placering sker, när familjens inkomst ändras eller efter begäran från kommunen. Uppgiften lämnar du på blanketten "Inkomstförfrågan förskoleverksamhet". Om du inte lämnar inkomstuppgift debiteras högsta avgift.

Detta räknas som inkomst enlig staten, vilket är nästan allt:

 • Lön och andra ersättningar i anslutning till anställning
 • Arvoden
 • Familjehemsföräldrars arvodesersättning
 • Sjukpenning
 • Sjukbidrag
 • Livränta
 • Pension (Ej barnpension)
 • Föräldrapenning
 • Vårdbidrag för barn till den del det utgör arvode (Ersättning för merutgifter skall inte tas med)
 • Arbetslöshetsersättning
 • Kontant arbetsmarknadsstöd
 • Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning
 • Familjebidrag i form av familjepenning
 • Dagpenning vid repetitionsutbildning för värnpliktiga
 • Inkomst av aktiv och/eller passiv näringsverksamhet (Det belopp som förs ut på deklarationens huvudblankett)


Detta räknas ej som inkomst:

 • Studiemedel (Bidragsdelen)
 • Underhållsbidrag/stöd
 • Socialbidrag
 • Bostadsbidrag
 • Barnbidrag och statligt studiestöd i form av förlängt barnbidrag


Vems inkomst räknas?


Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda bruttoinkomst. Med hushåll avses ensamstående och makar. Med makar jämställs man och kvinna som, utan att vara gifta med varandra, lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress. Med makar jämställs också personer som lever tillsammans i ett homosexuellt förhållande och är folkbokförda på samma adress. Den sammanlagda inkomsten räknas som avgiftsgrundande oavsett om barnet/barnen är gemensamma eller inte. Det är alltid vårdnadshavaren som är platsinnehavare och därmed ansvarig för avgiften.

Exempel på inkomstuppgift baserat på kommun.
Källa: nykvarn.se

Håll koll på dina inkomstuppgifter

Du bör kontrollera din kredit-score regelbundet för att säkerställa att den är aktuell och speglar din senaste Inkomstuppgift, din personliga Inkomstuppgift, och eventuella betalningsanmärkningar noggrant, så du kan fatta bättre beslut när du ansöker om kredit och faktiskt kan få det du vill ha.

Testa din kreditscore här. Klicka nu!

 


Hur kreditvärdig är du?
- Kontrollera enkelt själv i 3 steg! -

Ja tack, Jag vill ha kontroll över mitt liv.